As die Here die huis nie bou nie,swoeg die wat daaraan bou tevergeefs. (Psalm 127:3)
Besonderhede
Sadie agtergrond
Marais agtergrond
Nasate pdf-formaat
Ou Sadie foto's
Foto's ons gesin
Elbeth se gesin
Christo se gesin
Emiline se gesin
Ander Sadie gesinne
Familienuus
Sadiesaamtrek 2018
PERSOONLIKE BESONDERHEDE


Die doel van hierdie webwerf is om beter kommunikasie tussen daardie familie te skep wat in familienavorsing belangstel. Die Sadie, Booysen en Marais stamvaders met nasate is nou beskikbaar op die Nasate lers balkie. Aanvanklik was dit slegs bedoel vir navorsing oor my eie familielyn maar met die hulp van ander belangstellendes het die databasis aansienlik uitgebrei. Baie dankie aan almal wat my aangemoedig het om 'n meer volledige databasis op te bou. Daar is nog ander bywerkings wat ek beplan. Ek sal gereeld enige boodskappe of aankondigings op die Familienuus aanbring. Enige familie wat iets nuuswaardig of belangrik daarop wil laat verskyn, is welkom om dit na my e-posadres te stuur.

Stokperdjies:
Transkribeer afrikaanse boeke na braille.
Behoort aan Woonwaklub, kamp maandeliks en toer graag met die woonwa.
Was redakteur van die Woonwaklub se nuusbrief.
Stel belang in rekenaarwerk en help ander met opstel van E-pos, webwerwe ens.
Doen genealogiese navorsing oor familie.

Woonagtig te: Olyfboomlaan 52, Eedenglen Aftree-oord, Jeffreysbaai.
Posadres: Posbus 2033, Noorsekloof, 6331
Telefoon no: 042 296 0514
E-pos: sadiejn@gmail.com
Webwerf: www.sadie-james.co.za
Webmeester: James Sadie